(Re)ingegratiekandidaten

Door gebruik te maken van flexibele arbeid voorkomt u overcapaciteit.

(Re)ingegratiekandidaten

Naast de “gebruikelijke” diensten bemiddelen we sinds kort ook voor (re)integratiekandidaten.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Zeer recentelijk heeft Visbeek Werkt! een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
met het bureau Intercity Working B.V. Dit bureau werkt in opdracht van diverse (semi) overheden en het CWI met als missie om “moeilijk plaatsbare kandidaten” aan de slag te helpen. Denkt u hierbij aan allochtonen (Turken, Marokkanen, Antillianen etc.), mensen met een taalachterstand, langdurig werkelozen etc.

Zij hebben hiervoor diverse hulpmiddelen tot hun beschikking, waaronder vakgerichte opleidingen, VCA cursussen, taalcursussen etc. Daarnaast stellen de diverse instanties subsidies ter beschikking, waardoor het voor toekomstige werkgevers financieel zeer aantrekkelijk wordt.

De selectie is streng. Vóórdat mensen worden toegelaten in dit reïntegratieproject, moet onomstootbaar vast komen te staan dat ze er écht voor gaan. Daarnaast moeten ze de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Hoe werkt het in de praktijk en wat kost het?

Reïntegratiekandidaten worden ingezet bij bedrijven die de intentie hebben om voor lange tijd een verbinding met ze aan te gaan. Uw nieuwe medewerker komt in eerste instantie op de loonlijst van Visbeek Werkt! , zodat u geen enkel risico loopt met betrekking tot ziekte etc.

De eerste 3 maanden is dit in de vorm van een “proefplaatsing”. De kandidaten behouden hun uitkering (met een kleine toeslag). In deze periode betaalt u slechts € 7,00 per gewerkt uur!! Daarna vervalt de uitkering.

U heeft in de eerste 3 maanden uw medewerker goed leren kennen. Hopelijk is deze kennismaking voor u aanleiding om te tekenen voor een periode van een half jaar. U mag de kandidaat dan zelf in dienst nemen, maar dat hoeft niet; hij kan ook gewoon op de loonlijst van Visbeek Werkt! blijven staan. Ter indicatie: Voor een kandidaat die ouder is dan 23 jaar met een minimum salaris betaalt u dan € 18,00.

Conclusie

Het betreft hier zeer gemotiveerde kandidaten, die liever vandaag als morgen aan de slag gaan. Ze willen zélf hun geld verdienen en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Als u ze een kans geeft, kan dat ook voor uw bedrijf interessant zijn: 3 maanden “proeftijd”, waarin u eigenlijk slechts een symbolisch bedrag hoeft te betalen.

Wilt u weten of dit óók voor uw bedrijf aantrekkelijk is? Neem dan gerust even contact met ons op!