Uitzenden en detacheren

Door gebruik te maken van flexibele arbeid voorkomt u overcapaciteit.

Uitzenden en detacheren

Bij een tijdelijk tekort aan productiecapaciteit kan men gebruik maken van uitzendkrachten. Aan de hand van de specificaties die u ons opgeeft, benaderen wij geschikte kandidaten. Alle uitzendkrachten laten hun gewerkte uren op het urenbriefje door hun leidinggevende aftekenen.
Eén kopie houdt u zelf, zodat u altijd vinger aan de pols houdt.

Op basis van het getekende urenbriefje, wordt door ons een factuur opgesteld. U betaalt dus alleen voor de werkelijk gewerkte uren en eventuele (van tevoren besproken) onkosten.

Voor gedétacheerden geldt eigenlijk hetzelfde. In tegenstelling tot uitzendkrachten hebben gedétacheerden echter een vaste arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau.